Adnod y dydd

Talodd Duw bris uchel i'ch gollwng chi'n rhydd - gwaed y Meseia, oen perffaith Duw oedd heb unrhyw nam arno.