Adnod y dydd

Dw i'n gweddïo y bydd Duw, sy'n rhoi'r amynedd yma, yn eich galluogi chi i fyw mewn heddwch gyda'ch gilydd wrth i chi ddilyn Iesu.