Adnod y dydd

Byddwch yn ufudd i'ch arweinwyr ysbrydol....Rhowch le iddyn nhw fwynhau eu gwaith yn lle ei fod yn faich.