Adnod y dydd

Mae Duw wedi rhoi doniau gwahanol i bob un ohonon ni. Os oes gen ti'r ddawn i ddysgu pobl eraill, gwna hynny'n gydwybodol.