Adnod y dydd

Mae'r eglwys yr un fath â'r corff dynol — mae gwahanol rannau i'r corff, a dydy pob rhan ddim yn gwneud yr un gwaith.