Adnod y dydd

“Os ydy rhywun am frolio, dylai frolio am beth mae'r Arglwydd wedi ei wneud. Dim y bobl sy'n canmol eu hunain sy'n cael eu derbyn ganddo, ond y bobl mae'r Arglwydd ei hun yn eu canmol."