Bethffage

 

• Ystyr yr enw ydy “Tŷ Ffigys”. Does dim sôn am y lle yn yr Hen Destament. Dydyn ni ddim yn gwybod fawr ddim am Bethffage, dim ond ei fod yn agos at Jerwsalem, ar y ffordd i Jericho.
• Mae rhai arbenigwyr yn awgrymu Kefret Tur fel safle Bethffage.
(gweler Mathew 21:1; Marc 11:1: Luc 19:29)