Euodia

 

Gwraig yn y Testament Newydd, o gyfnod yr Eglwys Fore. Roedd hi wedi ffraeo hefo gwraig arall o’r enw Syntyche, ac mae Paul yn dweud wrthyn nhw am geisio byw’n gytun. Mae’n bosibl fod y ddwy ohonyn nhw’n ddiaconiaid yn eglwys Philipi.
(gweler Philipiaid 4:2)