Phanuel

 

Tad Anna, y broffwydes oedd yn byw yn Jerwsalem. Gwelodd hi Iesu pan aeth Mair a Joseff i’r deml i’w gyflwyno i Dduw.
(gweler Luc 2:36)