1Cor 1:1-9

 

Mae'r pwyslais yn yr adnodau cyntaf ar y ffaith mai Duw sydd ar waith ym mywyd Cristnogion.