1Cor 1:10-2:5

 

Ddylai carfanu a dadlau di-baid ddim digwydd yn Eglwys Iesu Grist. Gwerthoedd a syniadau bydol sy'n achosi rhaniadau.
Y groes ydy neges ganolog y ffydd Gristnogol. Symlrwydd a ffolineb neges y groes ydy'r grym sydd ar waith ym mywyd y Cristion, nid clyfrwch dynol. Ond mae'r byd yn meddwl bod neges yr efengyl yn nonsens dwl.