1In 2:28-3:10

 

Mae Duw wedi dangos cariad mawr tuag aton ni! Dyn ni’n blant i Dduw, a phan fydd Iesu’n dod yn ôl byddwn yn debyg iddo. Effaith ymarferol hyn nawr ydy ein bod yn troi cefn ar bechod ac yn byw fel mae Duw eisiau i ni fyw gwneud yr hyn sy'n iawn yn ei olwg e, a charu'n gilydd.