2In 1:1-13

 

Yn ei ail lythyr (fel yn ei lythyr cyntaf) mae Ioan yn dweud ei bod yn bwysig byw bywyd llawn cariad, a bywyd sy'n ffyddlon i Dduw a'i wirionedd. Mae'n rhybuddio ei ddarllenwyr rhag y rhai hynny sy'n twyllo pobl eraill trwy ddweud mai dim Iesu oedd y Meseia dwyfol ddaeth i’r byd yn berson dynol. (cf. 1 Ioan 4:2-3)