2Tim 1:15-18

 Mae'n sôn am y sefyllfa anodd mae ynddi. Roedd llawer o’r Cristnogion wedi troi cefn arno, ond mae’n diolch am ffyddlondeb Onesifforus a'i ddewrder.