2Tim 1:2

Mae Paul yn cyfeirio sawl gwaith at Timotheus fel ei ‘fab’ yn y ffydd (gw. 2:1; 1 Corinthiaid 4:17; 1 Timotheus 1:2,18).