2Tim 1:5

Mae Actau 16:1 yn dweud fod mam Timotheus yn Iddewes oedd wedi dod i gredu yn y Meseia. Mae’n amlwg fod ei nain yn Gristion hefyd.