2Tim 2:1

Mae Paul yn cyfeirio sawl gwaith at Timotheus fel ei ‘fab’ yn y ffydd (gw.1:2; 1 Corinthiaid 4:17; 1 Timotheus 1:2,18).