2Tim 2:11

‘Mae’r hyn sy’n cael ei ddweud mor wir’ – yn llythrennol: ‘Dyma air i’w gredu’(gw.BCN). Cymal sy’n ymddangos bum gwaith yn yr ‘Epistolau Bugeiliol’, ond ddim yn unman arall yn y Testament Newydd (gw. hefyd 1 Timotheus 1:15; 3:1; 4:9; Titus 3:8).