2Tim 2:11-13

Mae’n debyg mai emyn Cristnogol cynnar sy yma.