Act 10:14

Cyfeiriad at yr hyn mae’r Gyfraith yn ei ddweud am anifeiliaid sy’n iawn i’w bwyta neu ddim (gw. Lefiticus 11). Mae’n amlwg fod yr arferion bwyta yma yn bwysig iawn i Pedr.