Act 10:2,3

Mae’r geiriau Groeg sy’n cael eu cyfieithu fel ‘duwiol’ yn awgrymu fod Cornelius yn ddyn oedd yn credu yn Nuw ac yn arddel gwerthoedd moesol y grefydd Iddewig ond ddim yn broselyt llawn.

Roedd ‘tri o’r gloch y pnawn’ yn awr weddi i’r Iddewon (gw. 3:1). Awgrym cryf arall fod Cornelius yn dilyn arferion crefyddol Iddewig.