Alffeus

 

Roedd Iago fab Alffeus yn un o ddisgyblion Iesu
(gweler Mathew 10:3; Marc 3:18; Luc 6:15; Actau 1:13)
 

 

Roedd ei fab Lefi, y casglwr trethi (sydd hefyd yn cael ei alw yn Mathew), yn un o ddisgyblion Iesu.