Anialwch Jwdea

Golygfa tuag at Anialwch Jwdea o Tecoa: Mth 3:1; 4:1

©(www.bibleplaces.com)