Arimathea

 

• Dyma gartref Joseff roiodd fedd i Iesu Grist wedi’r croeshoeliad. Mae’r enw yn golygu “dinas yr Iddewon”.
• Mae rhai haneswyr yn meddwl mai Ramathaim, neu Rama (lle cafodd Samiwel ei eni – 1 Samuel 1:19) ydy Arimathea, ond dydyn ni ddim yn siwr o leoliad y ddinas.
(gweler Mathew 27:57; Marc 15:43; Luc 23:50; Ioan 19:38)