Caer Antonia

Caer Antonia - model: Mth 27:27; Mc 15:16; In 18:28; 19:9

 

Roedd Caer Antonia yn farics milwrol a adeiladwyd tua 19 CC gan Herod Fawr yn Jerwsalem. Enwyd y gaer ar ôl Mark Antony.

©(www.bibleplaces.com)