Clement

 

Cymeriad yn y Testament Newydd o gyfnod yr Eglwys Fore. Mae Paul yn sôn amdano fel un o’i gydweithwyr. Roedd yn Gristion o Philipi.
(gweler Philipiaid 4:3)