Deuteronomium 4:41-43

Roedd y trefi lloches (BCN - dinasoedd noddfa) yn ffordd o reoli dial yn y gymdeithas. Roedd yn ffordd o amddiffyn rhywun oedd wedi lladd person arall yn ddamweiniol (‘dynladdiad anfwriadol’).