Diarhebion 16:28

Mae geiriau pobl yn gallu bod yn gas ac yn greulon.  Mae hyd yn oed y gwir yn gallu anafu.  Mae Llyfr y Diarhebion yn ein hannog i fod yn ddoeth wrth siarad.  Dwedodd Iago rywbeth tebyg yn ei lythyr – Iago 3:1-12.