Diarhebion 19

Diarhebion am ymddygiad pobl.  Mae pobl yn glynu wrth y cyfoethog ac yn troi eu cefnau ar bobl dlawd (adn.4,6-7), ac eto caredigrwydd at y tlodion sy’n plesio’r ARGLWYDD (adn.17).