Diarhebion 3:6

Mae’r Hebraeg yn dweud “Adnabod e yn dy holl ffyrdd” h.y. trystio Duw ac ufuddhau iddo, gadael iddo fo arwain a gwneud beth mae’n ei ddweud.