Eglwys y Geni - Bethlehem

Mynedfa Eglwys y Geni - Bethlehem: Mth 2:1; Luc 2:7,11

©(www.bibleplaces.com)