Esther 1:10,11

Mae’r awdur yn darlunio’r parti yma i’r dynion yn Llys Persia fel digwyddiad gwastraffus o foethus a meddw aeth dros ben llestri.  Roedd y brenin eisiau brolio mor hardd oedd ei wraig Fasti a’i chael i  arddangos ei chorff siapus i’r gwesteion meddw.