Exodus 14:1-31

Hanes y Pharo a’i fyddin yn mynd ar ôl yr Hebreaid, a’r ffordd wyrthiol y gwnaethon nhw groesi’r Môr Coch.  Mae’r hanes yn dangos yn glir mai Iahwe (yr ARGLWYDD) wnaeth achub pobl Israel.  Y cwbl wnaeth Moses a’r bobl oedd ei gredu a gwrando arno (gw. adn.14,30a).  Doedd ganddyn nhw ddim gobaith ohonyn nhw eu hunain.  Yn ogystal ag achub pobl Israel gwelwn Dduw yn barnu’r Eifftiaid.