Gabbatha

 

• Y gred boblogaidd ydy fod y safle hwn yn agos at y gaer filwrol Tŵr Antonia, ar ochr gogledd orllewinol y deml yn Jerwsalem.
• Roedd y llawr y tu allan i’r tŵr wedi ei orchuddio gyda charreg – fel palmant. Weithiau yn ystod achos llys, roedd sêt yn cael ei gosod ar y palmant i’r barnwr (e.e. Peilat) y tu allan i’r praetoriwm (y llys barn).
(gweler Ioan 19:13)