Gal 1:11-24

 

Mae'n rhannu ei dystiolaeth ac yn sôn am y newid ddaeth i'w fywyd, ac yn amddiffyn ei alwad i fod yn apostol ar sail y ffaith mai Iesu Grist ei hun ddatguddiodd gynnwys yr Efengyl iddo.