Gal 1:18

Mae Paul yn cyfeirio yma at ei ymweliad â Jerwsalem. Mae sôn am yr ymweliad yn Actau 9:26-30.