Gal 1:19

Iago brawd Iesu oedd hwn (gw. 1 Corinthiaid 15:7; Marc 6:3) – arweinydd yr eglwys yn Jerwsalem (Actau 12:17; 15:13; 21:18) ac awdur llythyr Iago.