Galarnad 1:10

Pan goncrodd byddin Babilon Jerwsalem dyma nhw’n mynd i mewn i’r deml, dwyn ei thrysorau a’i llosgi yn ulw.  Roedd fel petai Duw wedi troi cefn ar ei bobl.