Genesis 12:1-9

Hanes Duw yn galw Abram i adael Haran a mynd i ble bynnag fyddai Duw’n ei ddangos iddo.  Mae Abram yn ufudd, ac yn teithio 450 milltir i lawr i wlad Canaan.

Mae Duw yn addo ei fendithio a’i wneud yn genedl fawr.  Byddai’n enwog ac yn gyfrwng bendith i eraill.  Mae’n dweud y byddai’r rhai fyddai’n dda i Abram yn cael eu bendithio, a’r rhai fyddai’n ei gamdrin yn cael eu melltithio.  Mae’n dweud hefyd y byddai pobloedd y byd i gyd yn cael eu bendithio trwyddo.

Yn yr hanes yma eto gwelwn ffydd Abraham yn cael mynegiant yn ei ufudd-dod i Dduw  (Hebreaid 11:8)