Genesis 35:22-29

Reuben yn cysgu gyda Bilha (morwyn Rachel a mam ei frodyr Dan a Nafftali).

Rhestr meibion Jacob, a hanes Jacob yn mynd at ei dad Isaac yn Hebron, ac Isaac yn marw yno yn 180 mlwydd oed.