Heb 13:1-25

 

I orffen ei lythyr mae'r awdur yn rhoi nifer o ganllawiau ymarferol i'w ddarllenwyr, i'w helpu nhw i fyw y bywyd Cristnogol yn ffyddlon cariad brawdol a gofal am ei gilydd, ffyddlondeb priodasol, peidio bod yn ariangar h.y. dylai eu bywydau adlewyrchu gwerthoedd yr Efengyl, a dylen nhw lynu wrth y gwirionedd gan wneud dim ond beth mae’r Arglwydd am iddyn nhw ei wneud.