Heb 13:5

Mae’r Testament Newydd yn cyfeirio’n aml iawn at y peryg o adael i arian reoli ein bywydau (gw. Mathew 6:24; Luc 12:15,21; 1 Timotheus 6:6-10,17-19; Iago 5:1-6; 1 Pedr 5:2).