In 13:1-38

 

Gweithred yn darlunio sut Feseia oedd Iesu, a gwers am fod yn ostyngedig ac yn barod i wasanaethu pobl eraill. Dyma beth ddylai ein hagwedd ni fod tuag at ein gilydd, ac mae'n cael ei grynhoi yn adn.34.
Roedd Iesu'n gwybod yn union beth oedd yn mynd i ddigwydd iddo, gan gynnwys y ffaith fod Jwdas yn mynd i’w fradychu a Pedr yn mynd i wadu ei fod yn ei adnabod. Mae'r sefyllfa dan reolaeth.