In 14:15-31

 

Fel gwir ffydd (Iago 2:17) mae gwir gariad yn arwain at ufudd-dod (adn.15,21,23).
Byddai'r Ysbryd Glân yn eu dwyn nhw i'r un berthynas glos sydd rhwng Iesu a'r Tad nefol.