In 18:28-19:16

 

Mae'r Iddewon yn dod â Iesu gerbron Peilat am eu bod nhw am iddo ddedfrydu Iesu i farwolaeth.
Wrth i Peilat groesholi Iesu mae'n gweld bod Iesu ddim yn wrthryfelwr peryglus, ac mae'n meddwl fod fflangellu Iesu'n hen ddigon o gosb (cf.Luc.23:16). Ond roedd arweinwyr yr Iddewon yn benderfynol y dylai Iesu farw.
Roedd Iesu’n cydnabod ei fod yn frenin, ond roedd e’n dangos fod natur ei deyrnasiad e’n wahanol i deyrnasoedd y byd. Mae Iesu hefyd yn dangos fod awdurdod Peilat yn atebol i Dduw.

 

Mae'r Iddewon yn dod â Iesu gerbron Peilat am eu bod nhw am iddo ddedfrydu Iesu i farwolaeth.
Wrth i Peilat groesholi Iesu mae'n gweld bod Iesu ddim yn wrthryfelwr peryglus, ac mae'n meddwl fod fflangellu Iesu'n hen ddigon o gosb (cf.Luc.23:16). Ond roedd arweinwyr yr Iddewon yn benderfynol y dylai Iesu farw.
Roedd Iesu’n cydnabod ei fod yn frenin, ond roedd e’n dangos fod natur ei deyrnasiad e’n wahanol i deyrnasoedd y byd. Mae Iesu hefyd yn dangos fod awdurdod Peilat yn atebol i Dduw.