In 19:17

Mae’n amlwg mai Golgotha oedd y lle arferol i droseddwyr gael eu dienyddio. Mae ansicrwydd ynglŷn a ble yn union oedd Golgotha, er bod rhai wedi dadlau mai bryncyn bach siâp penglog sy wrth ymyl safle traddodiadol yr ardd ble’r oedd y bedd gwag.

Y gair Lladin am ‘benglog’ ydy calvaria.