In 7:53-8:11

 

Doedd yr Iddewon ddim yn cael gweinyddu'r gosb eithaf gan y Rhufeiniaid. Felly roedden nhw’n temtio Iesu i naill ai dod i wrthdrawiad â'r awdurdodau Rhufeinig neu i fynd yn groes i Gyfraith Moses.
Roedd ateb Iesu wedi eu llorio, ac yn pwysleisio fod neb yn gyfiawn gerbron Duw (Rhufeiniaid 3:10).