Isop 1

Isop: In 19:29; Heb 9:19

Yn ogystal ac yn Testament Newydd mae yna gofnodion yn Llyfr Exodus bod gwaed yr aberth wedi cael ei roi ar pyst y drysau gan ddefnyddio isop ar y noson y Pasg.

(Llun: tu allan i gyfnod hawlfraint)