Jwdas fab Iago

 

Cymeriad yn y Testament Newydd o gyfnod bywyd Iesu. Un o’r deuddeg disgybl. Mae hefyd yn cael ei alw yn Thadeus yn Marc 3:18. Gofynnodd gwestiwn i Iesu yn yr oruwchystafell yn ystod y swper olaf (Ioan 14:22).
(gweler Luc 6:16; Ioan 14:22)