Luc 19:10

Y darlun sy yma ydy’r darlun o fugail yn edrych am ddefaid sy wedi mynd ar goll (gw. Mathew 19:12). Mae Iesu yn uniaethu ei hun gyda Duw yma, gan fod yr adnod hon yn cyfeirio at Eseciel 34:11-16.