Luc 2:41-52

 

Tua'r Pasg roedd poblogaeth Jerwsalem yn chwyddo o ryw 25 mil i rhwng 80 a 100 mil o bobl. Yn yr hanes hwn am Iesu'n cael ei adael yn Jerwsalem pan oedd yn ddeuddeg oed, gwelwn oddi wrth ei ymateb i'w rieni, pan ddaethpwyd o hyd iddo yn y deml, ei fod eisioes yn ymwybodol o'i berthynas unigryw â'r Tad nefol.