Luc 4:1

 Mae Luc yn pwysleisio gwaith yr Ysbryd Glân yn ei efengyl (1:35,41,67; 2:25-27; 3:6,22;4:14,18; 10:21; 11:13; 12:10,12). Yn ei ail gyfrol, Llyfr yr Actau, mae’n cyfeirio at yr Ysbryd Glân bum deg saith o weithiau.