Luc 4:1-13

 

Mae’r Ysbryd Glân yn arwain Iesu i'r anialwch. Yno, cafodd ei demtio gan Satan, ond syrthiodd e ddim. Roedd Satan yn ceisio awgrymu iddo ffyrdd haws o wneud ei waith ac o gael pobl i’w ddilyn, heb orfod mynd i'r groes