Luc 6:3,4

 Cyfeiriad at 1 Samuel 21:1-6.

Mae’r ‘bara oedd wedi ei gysegru’ yn cyfeirio at y deuddeg torth o fara ffres oedd yn cael eu gosod ar y bwrdd yng nghysegr y deml bob Saboth (Exodus 25:30; Lefiticus 24:5-9).