Mair gwraig Cleopas

 

Cymeriad yn y Testament Newydd o gyfnod bywyd Iesu. Allwn ni ddim bod yn siŵr pwy oedd hi. Mae rhai yn meddwl mai’r un person ydy Clopas (ei gŵr) a Cleopas sy’n cyfarfod Iesu ar y ffordd i Emmaus, ond mae’n debyg mai 2 berson gwahanol ydyn nhw.
(gweler Ioan 19:25)